Мистерията B-files

Мистерията B-files
Мистерията B-files – Мария Павлова

От две десетилетия в света се наблюдава странен феномен, наречен „синдром на празния кошер“. Богат ексцентрик обещава сто милиона долара награда за екип, който открие какво се случва и намери решение на проблема с изчезващите и умиращи пчели. Той финансира точно сто и двадесет екипа от цял свят, като всеки от тях трябва да се състои от мъж и жена.
Пакош и Илонка са много млади и живеят при дядото на Пакош в малко стопанство с пчелин над село Марково. Пакош е с диагноза лека форма на шизофрения, но е и свръхнаблюдателен. Освен това е гений с електрониката и ще измисли нещо относно пчелите, което никога не е правено… Журналистката Саня Милева умее да си създава неприятности, а фотографът Мирослав Денев ще снима с ултравиолетов филтър… Генетичката Калина Янева и социологът Андрей Велев ще привлекат стотици студенти да им помагат.
Невероятна тайна в Стария Пловдив може би ще събере трите български екипа, но дали някой от тях ще разгадае пчелната мистерия, или под въпрос ще бъде поставен самият живот?

Странното в случая беше, че Пакош не беше забелязал нито прашец по танцуващата пчела, нито тя да бе давала нектар на някоя от наблюдаващите я и пристъпващи с нея пчели. Като че не беше донесла нищо! Изглеждаше чиста, без следи от прашец, което значеше, че е събирала нектар. Но защо не им даваше да опитат? Сякаш беше видяла нещо там, горе, и сега го показваше на другите с танц. Донякъде напомняше начина, по който пчелите показваха на роя къде има подходящо място за заселване. Не беше наблюдавал това, но дядо му беше разказвал. И тази пчела като че ли се държеше не толкова като събирачка на храна, колкото като разузнавачка, търсеща нов дом! Нима показваше къде имаше подходящ подслон? Имаше и такъв пчелен танц, според науката. Но как беше възможно, след като семейството не се роеше?

(…)

Пчелата изобщо не танцуваше бавно! Не беше виждал толкова въодушевен, ентусиазиран, надъхан, буквално напоен с енергия танц нито в стъкления кошер, нито вън на площадките. Дали пък уверените в избора си разузнавачки не танцуваха точно така? Не беше ли открила нещо наистина идеално? Най-доброто място за нов дом?

Може да поръчате книгата оттук.