Мария Павлова
Мигът преди

Кокиче под земята се събужда,
сърцето му в снега напъпва,
ала отдолу му е някак чуждо -
то бързо, бързо към небето стъпва.

Трябва мрак, за да израсне цвете,
кокича кръв тече и в мойто тяло -
от дъното разпервам си крилете,
но просто...
най-тъмно е
преди да
стане бяло.