Възможно ли е да обичаш някой сезон повече в представите си, отколкото в действителност? Да видим… В представите ми все още ненастъпилата, но бързо приближаваща…